Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości: gm. Osieczna, obręb Wojnowice, działka nr 69 - w stosunku do udziału wielkości 1/8cz. w prawie własności nieruchomości