Data wpisu i nr. sprawy

Imię i nazwisko inwestora

Adres i miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wszczęcia

Nr i data wydania decyzji

AB.6740.4.178.2022

14.03.2022

P4 Sp. zo.o.

Wilkowice, dz.842/2

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P 4 Sp.z o. o. nr LES3015B

22.03.2022

 343/2022 17.05.2022 

AB.6740.4.279.2022

08.04.2022

P4 Sp. zo.o.

 Gronówko, dz. 79

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie LES3064AA wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

 

AB.6740.4.458.2022

15.06.2022

P4 Sp. zo.o.

Niechłód, dz. 257

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P 4 Sp.z o. o. nr LES3112A