W sprawie:
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”

Data uchwały:
2023-10-26

Numer uchwały:
LXXIV/429/2023

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-10-26