W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok.

Data uchwały:
2024-02-14

Numer uchwały:
618/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-02-14