Uchwała Nr SO-9/4/I/2008/Ln Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 września 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pó


Informacje powiązane: