W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2016 rok

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
116/2016

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2016-01-28