W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

Data uchwały:
2018-10-16

Numer uchwały:
XLIX/320/2018

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-10-16