W sprawie:
zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)

Data uchwały:
2018-12-11

Numer uchwały:
9/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-11