W sprawie:
przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
12/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-20