Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2019 roku