W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-02-19

Numer uchwały:
131/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-19