Odbiór prawa jazdy

Wymagane dokumenty
do odbioru zabierz ze sobą:
• dowód osobisty;
• stare prawo jazdy (jeśli było wydane),
• oryginały dokumentów (jeśli nie były załączone do wniosku).

Opłaty
Odbiór prawa jazdy jest bezpłatny.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.