W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, ze sfery działalności pożytku publicznego.

Data uchwały:
2020-11-18

Numer uchwały:
194/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-18