zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2021

08.01.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 704/6, 704/3, 655, 647/2, 782/3, 687/30, 819/1, 709/4

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2021

08.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

 Henrykowo, dz. 575/25,571/15

 Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2021

18.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Ziemnice, dz. 235/5,287,245,293/3,233/1,234/1,1/31,1/23,1/22,226/2,1/24,297/1,246,295,234/2,247,232,296/1

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

AB.6743.2.4.2021

18.01.2021

FRANKOWIAK Marzena

Gronówko, dz. 442

Budynek mieszkalny jednoropdzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2021

19.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 320/1, 409/6

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Krzycko Małe, dz. 25, 32/6

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 87, 95, 108

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2021

21.01.2021

PRAłAT Mateusz

Wilkowice, dz. 648, 646/16

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.9.2021

21.01.2021

GMINA RYDZYNA

Dąbcze, dz. 71/22, 71/8, 680/6, 20

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2021

21.01.2021

ENEA Oświetlenie Sp.  z o.o.

Rojęczyn, dz. 33, 45, 84/3

Rozbudowa oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.11.2021

21.01.2021

GIERLICH Bartosz

Wijewo, dz. 826/1

Instalacja gazowa (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2021

22.01.2021

JAMALEX Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 228/1, 228/2, 188/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2021

25.01.2021

ANIOł Adam

Gronówko, dz. 61/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

AB.6743.2.14.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 542

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 460, 432/1, 432/8, 433, 439/7, 439/2

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.16.2021

27.01.2021

RES - BUD

Wojciech Reszczyński

Mórkowo, dz. 159

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.17.2021

27.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 124, 118/29, 118/28, 118/16, 118/15, 118/30, 120, 122/9

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

AB.6743.2.18.2021

27.01.2021

DINO POLSKA SPÓłKA AKCYJNA

Kłoda, dz. 347,348

Agregat prądotwórczy (kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.19.2021

04.02.2021

Gozdawa - Dydyńska Ewelina

Strzyżewice, dz. 260/4

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria I)

AB.6743.2.20.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  504/1, 504/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.21.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 763/10, 763/14, 763/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.22.2021

09.02.2021

Prałat Mateusz

Wilkowice, dz. 633/3

Wewnętrzna instalacja gazowa z podziemnym odcinkiem w gruncie działki

(kategoria I)

AB.6743.2.23.2021

09.02.2021

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  476, 472, 466/3, 466/13

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.24.2021

10.02.2021

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Doświadczalny Pawłowice

Pawłowice, dz. nr 554

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w hali udoju fermy bydła

(kategoria XVIII)

AB.6743.2.25.2021

12.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 64/2,60/20,59/22,57/22,59/21,57/21,56/23,55/28,54/31,53/21,53/29,53/31,899,53/23,53/25,53/12,54/18,55/20,55/16,56/16,57/15,57/25,57/27,57/29,57/31,56/29,56/22,57/17,59/15,59/12,60/12,60/16,57/7,59/2,59/29,55/4,56/3,57/1,60/2

 Przebudowa nawierzchni (kategoria IV)

AB.6743.2.26.2021

22.02.2021

Grzelczak - Majer Olga 

Majer Marcin

Włoszakowice, dz.  242, 230/2,231/5

Sieć wod - kan

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.27.2021

23.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna  -ulice : M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy, Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta ; dz. nr 54/6, 54/33, 55/31, 55/4, 169/7, 852, 862, 863, 915, 865, 848, 900, 898, 892, 887, 886, 899 oraz Dąbcze dz. nr 604, 471/2, 472

Przebudowa drogi gminnej

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.28.2021

26.02.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Strzyżewice, dz. 138/2, 135, 177/1, 222/1

Przebudowa sieci wodociągowej(kategoria XXVI)

AB.6743.2.29.2021

26.02.2021

Maciąg Łukasz

Włoszakowice, dz.  559, 558/11, 561/12

Przebudowa sieci wod - kan (kategoria XXVI)

AB.6743.2.30.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Szybowników, dz.  91/2, 91/5, 91/13, 89/10, 89/18

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 w 

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.31.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Lipowa, dz.  480/7, 503, 481

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn  w 

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.32.2021

26.02.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Osieczna, ul. Drzeczkowska, dz.  94/3, 83/7, 83/4, 84/3, 85/1, 75/3, 74/4, 81/1, 93/2

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącza kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)