W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021 – 2024

Data uchwały:
2021-02-26

Numer uchwały:
XXXIII/206/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-26