W sprawie:
przyjęcia: „ Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027”

Data uchwały:
2021-11-29

Numer uchwały:
XLIII/254/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-29