W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok.

Data uchwały:
2024-01-31

Numer uchwały:
608/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-01-31