W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Rydzyńskiemu Klubowi Sportowemu „Rydzyniak” w Rydzynie na czas oznaczony do 3 lat, części pomieszczeń, znajdujących się w Oficynie Wschodniej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

Data uchwały:
2024-02-14

Numer uchwały:
611/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-02-14