Dochody i straty spółekStarostwo Powiatowe nie ma udziałów w spółkach działających w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.


Informacje powiązane: