Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr 264/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXXIV/252/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/224/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na jeziorach położonych na terenie gminy Osieczna

Uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na Jeziorze Krzyckim

Uchwała nr XXXIV/250/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 232/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Porozumienie nr 6.2017 Starosty Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie finansowania w 2017 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porozumienie nr 4.2017 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania w 2017 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszno w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXXII/232/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 231/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Drzeczkowo, Kąty, Popowo Wonieskie, Witosław, Wojnowice, gmina Osieczna

Porozumienie nr 5.2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania w 2017 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzyPorozumienie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania w 2017 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na jeziorach położonych na terenie gminy Osieczna

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2016 rok

Uchwała nr 216/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/214/2017 Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Porozumienie nr 1.2017 Prezydenta Miasta Leszno; Starosty Leszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie w roku 2017 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXVI/199/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2016 rok.

Uchwała nr 205/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Kąkolewo, gmina Osieczna - etap II.

Uchwała nr XXV/191/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 190/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok