Uchwała nr 190/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Porozumienie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowania w 2016 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwała nr 180/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4776P (Czernina) granica powiatu leszczyńskiego – Kaczkowo (do dawnej drogi krajowej nr 5)

Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XX/161/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Porozumienie nr 3.2016 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie finansowania w 2016 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porozumienie nr 2.2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego; Starosty Rawickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie finansowania w 2016 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy

Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Porozumienie nr 1.2016 Rady Powiatu Gostyńskiego; Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie finansowania w 2016 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 141/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XVII/144/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Ogłoszenie nr 4/16 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Henrykowo, gmina Święciechowa

Ogłoszenie nr 3/16 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Strzyżewice, gmina Święciechowa

Ogłoszenie nr 2/16 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębu Dąbcze, gmina Rydzyna

Ogłoszenie nr 1/16 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji dla obrębów Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Górzno, Hersztupowo, Karchowo, Nowy Belęcin, Stary Belęcin, gmina Krzeminiewo

Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XV/133/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XV/130/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Uchwała nr 128/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Porozumienie nr 1.2016 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania dotacji celowej

Porozumienie nr 2.2016 Prezydenta Miasta Leszna; Starosty Leszczyńskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, zwanej dalej „Komisją”.

Uchwała nr 126/2016 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

Uchwała nr XIV/127/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2015 rok.

Uchwała nr XIII/124/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XII/111/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr 102/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Ogłoszenie nr 2.2016 Starosty Leszczyńskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Lesznie