W sprawie:
wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ewidencyjnej, wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osieczna, gmina Osieczna na rzecz właścicieli nieruchomości
przyległej.


Data uchwały:
2022-01-21

Numer uchwały:
1/2022

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-21