Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Małgorzata Łukaszewska

Adres:
Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno
e-mail:
wnioski@powiat-leszczynski.pl (wnioski do Biura Obsługi Klienta)
              sp.geo@powiat-leszczynski.pl (pozostałe wnioski)

Sekretariat                        65 529 68 43
Fax                                       65 526 58 33
Biuro obsługi Klienta       65 529 68 49

Kasa czynna
- poniedziałek:      8:00-15:30
- wtorek-piątek:     7:00-14:30

       65 529 68 43 - Naczelnik Wydziału: Małgorzata Łukaszewska
       65 529 68 54 - Geodeta Powiatowy Piotr Mańkowski

Rezerwacja wizyty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

PODSTAWA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 529 68 49

1) Wypis i wyrys

2) Wypis z rejestru gruntów

3) Pozostałe wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

4) Zamówienia na mapy

5) Udostępnianie danych z EGiB komornikom sądowym

6) Udostępnianie danych i informacji do sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości

7) Zamówienia na materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. 65 526 58 32,
65 526 58 31, 65 529 68 50

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2) Przyjęcie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


3) Uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

4) Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Ewidencja Gruntów i Budynków - tel. 65 529 68 46

1) Sporządzenie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych do KRUS-u,
ZUS-u- załatwianie spraw rentowych


2) Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja mapy ewidencyjnej - tel. 65 526 58 30

1) Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

2) Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Aktualizacja mapy zasadniczej - tel. 65 529 68 55

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 65 529 68 47

1) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Gospodarka nieruchomościami - tel. 65 529 68 44, 65 526 58 34

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości


2) Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego


3) 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej


4) Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

5) Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

6) Udzielenie bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

7) Udzielenie bonifikaty 99% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności


                                obrazek   Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

 

Sprawy do załatwienia:

Sporządzenie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych do KRUS-u, ZUS-u- załatwianie spraw rentowych

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Wypis i wyrys

Wypis z rejestru gruntów

Pozostałe wypisy i wyrysy z operatu szacunkowego

Zamówienia na mapy

Udostępnianie danych z EGiB komornikom sądowym

Udostępnianie danych i informacji do sporządzeania operatów szcunkowych nieruchomości

Zamówienia na materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnhych

Uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

Przyjęcie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Udzielenie bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Udzielenie bonifikaty 99% od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności